Tin Tức

495 giây bằng bao nhiêu phút bằng bao nhiêu giây

  • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4
  • Sách giáo khoa toán lớp 4
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 4
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2

Sách giải toán 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 4 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1 giờ = .. phút

1 năm = .. tháng

1 phút =  giây

1 thế kỉ =  năm

1 giờ =  giây

1 năm không nhuận =  ngày

1 năm nhuận =  ngày

Lời giải:

1 giờ = 60 phút

1 năm = 12 tháng

1 phút = 60 giây

1 thế kỉ = 100 năm

1 giờ = 3600 giây

1 năm không nhuận = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày.

Bài 2 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 giờ =  phút

3 giờ 15 phút = .. phút

420 giây =  phút

Giải bài 2 trang 171 sgk Toán 4 (Ôn tập về đại lượng tiếp theo) | Để học tốt Toán 4 Bai 2 Trang 171 1 Sgk Toan 4

giờ =  phút

b) 4 phút =  giây

3 phút 25 giây =  giây

2 giờ =  giây

Giải bài 2 trang 171 sgk Toán 4 (Ôn tập về đại lượng tiếp theo) | Để học tốt Toán 4 Bai 2 Trang 171 1 Sgk Toan 4 1

phút =  giây

c) 5 thế kỉ =  năm

Giải bài 2 trang 171 sgk Toán 4 (Ôn tập về đại lượng tiếp theo) | Để học tốt Toán 4 Bai 2 Trang 171 1 Sgk Toan 4 2

thế kỉ =  năm

12 thế kỉ =  năm

2000 năm =  thế kỉ

Lời giải:

Chẳng hạn : 420 giây =  phút (?)

420 : 60 = 7

Vậy 420 giây = 60 giây × 7 = 7 phút

Giải bài 2 trang 171 sgk Toán 4 (Ôn tập về đại lượng tiếp theo) | Để học tốt Toán 4 Bai 2 Trang 171 1 Sgk Toan 4

giờ = 60 phút : 12 = 5 phút

Hoặc :

Giải bài 2 trang 171 sgk Toán 4 (Ôn tập về đại lượng tiếp theo) | Để học tốt Toán 4 Bai 2 Trang 171 1 Sgk Toan 4

giờ = 60 phút ×1/12=5 phút.

3 giờ 15 phút = .. phút

3 giờ 15 phút = 3 giờ + 15 phút = 180 phút + 15 phút = 195 phút

2 giờ =  giờ

1 giờ = 60 giây × 60 = 3600 giây

2 giờ = 3600 giây × 2 = 7200 giây.

a) 5 giờ = 300 phút

3 giờ 15 phút = 195 phút

420 giây = 7 phút

Giải bài 2 trang 171 sgk Toán 4 (Ôn tập về đại lượng tiếp theo) | Để học tốt Toán 4 Bai 2 Trang 171 1 Sgk Toan 4

giờ = 5 phút

b) 4 phút = 240 giây

3 phút 25 giây = 205 giây

2 giờ = 7200 giây

Giải bài 2 trang 171 sgk Toán 4 (Ôn tập về đại lượng tiếp theo) | Để học tốt Toán 4 Bai 2 Trang 171 1 Sgk Toan 4 1

phút = 6 giây

c) 5 thế kỉ = 500 năm

Giải bài 2 trang 171 sgk Toán 4 (Ôn tập về đại lượng tiếp theo) | Để học tốt Toán 4 Bai 2 Trang 171 1 Sgk Toan 4 2

thế kỉ = 5 năm

12 thế kỉ = 1200 năm

2000 năm = 20 thế kỉ

Bài 3 (trang 172 SGK Toán 4): Điền dấu

5 giờ 20 phút  300 phút

Giải bài 3 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Bai 3 Trang 172 1 Sgk Toan 4

giờ  20 phút

495 giây  8 phút 15 giây

Giải bài 3 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Bai 3 Trang 172 1 Sgk Toan 4 1

phút

Giải bài 3 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Bai 3 Trang 172 1 Sgk Toan 4

phút.

Lời giải:

5 giờ 20 phút > 300 phút

Giải bài 3 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Bai 3 Trang 172 1 Sgk Toan 4

giờ = 20 phút

495 giây = 8 phút 15 giây

Giải bài 3 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Bai 3 Trang 172 1 Sgk Toan 4 1

phút <

Giải bài 3 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Bai 3 Trang 172 1 Sgk Toan 4

phút.

Bài 4 (trang 172 SGK Toán 4): Bẳng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn HÀ trong mỗi buổi sáng hằng ngày:

Thời gian

Từ giờ 10 phút đến 6 giờ 30 phút.

Về sinh cá nhân và tập thể dục

Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ

Ăn sáng

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Học và chơi ở trường

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút ?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu ?

Lời giải:

a) Hà đã ăn sáng trong 30 phút .

b) Buổi tối Hà đã ở trường trong 4 giờ.

Bài 5 (trang 172 SGK Toán 4): Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất ?

a) 6000 giây;

b) 20 phút

c)

Giải bài 5 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Bai 5 Trang 172 1 Sgk Toan 4

giờ ;

d)

Giải bài 5 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Bai 5 Trang 172 1 Sgk Toan 4 1

giờ.

Lời giải:

a) 6000 giây = 10 phút

c)

Giải bài 5 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Bai 5 Trang 172 1 Sgk Toan 4

giờ = 60 phút : 4 = 15 phút

d)

Giải bài 5 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Bai 5 Trang 172 1 Sgk Toan 4 1

giờ =

Giải bài 5 trang 172 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4 Bai 5 Trang 172 1 Sgk Toan 4 2

giờ = 60 phút : 5 = 12 phút.

Vậy khoảng thời gian 20 (ở b) là dài nhất.

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Gửi Đánh Giá

Đánh giá trung bình         / 5. Số lượt đánh giá:

Xem thêm:  Hóa đơn Giá trị gia tăng - Mẫu số 01GTKT3/001
Back to top button