Cách viết bản kiểm điểm quá trình công tác có kèm mẫu

Bảng kiểm điểm quá trình công tác cho mọi lĩnh vực

Bài viết này Abc Land chia sẻ cho bạn đọc tất cả các mẫu bảng kiểm điểm quá trình công tác. Hướng dẫn các bạn cách viết bảng tự kiểm điểm quá trình đi công tác. Một trong những trường hợp gặp rất nhiều khi các thành viên công ty đi công tác ở các sàn giao dịch khác.

Bản kiểm điểm quá trình công tác là gì

Kiểm điểm còn có nghĩa là xem xét, đánh giá kết quả, trách nhiệm cũng như tinh thần làm việc của cá nhân trong thời gian công tác vừa qua. Đối với các công viên chức nhà nước thì bản kiểm điểm sẽ thường thực hiện theo quý hoặc theo năm nhằm giúp cho họ tự xem xét và nhìn lại quá trình phấn đấu bản thân về chuyên môn, đạo đức của mình.

Bản kiểm điểm mang tính chất kỷ luật và công bằng nên khi viết bản kiểm điểm bạn phải trung thực, thẳng thắn, tự nhìn nhận và đánh giá một cách chân thực nhất toàn bộ quá trình công tác, học tập và rèn luyện về chuyên môn cũng như đạo đức của mình.

Nâng cao trách nhiệm phê bình, tự phê bình để hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Cấp trên, các cấp lãnh đạo sẽ dựa vào những gì bạn khai trên bản kiểm điểm mà xem xét và đánh giá xếp loại,  tăng lương, thăng chức hoặc khen thưởng cho anh/chị.

Viết Bản kiểm điểm quá trình công tác
Viết Bản kiểm điểm quá trình công tác

Cách viết bản kiểm điểm quá trình công tác dành cho nhân viên công chức

+ Bắt buộc phải có Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ( BẮT BUỘC PHẢI IN HOA) Năm…(ghi năm công tác vừa kết thúc)

+ Kính gửi…( Ghi tên chức vụ của cấp lãnh đạo)

+ Tên tôi là:…( Ghi rõ họ và tên của mình)

+ Sinh ngày: …( ghi rõ ngày, tháng, năm sinh theo CMND)

+ Chức vụ:… (chức vụ trong năm công tác vừa qua)

Đơn vị công tác:……(Bạn công tác ở đơn vị nào)

Nay tôi viết bản kiểm điểm này xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong suốt năm qua cụ thể như sau: ( ghi rõ 3 phần: Phẩm chất đạo đức lối sống, nghiệp vụ chuyên môn và tự đánh giá bản thân)

ĐẠO ĐỨC, PHẨM CHẤT LỐI SỐNG VÀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

+ Tôi Luôn tu dưỡng phẩm chất, đạo đức và có lối sống giản dị lành mạnh. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và  luôn hòa đồng với mọi người xung quanh.

+ Tôi luôn thẳng thắn, trung thực trong việc phê bình và tự phê bình bản thân

+ Tôi luôn sống và làm việc theo đúng với quan điểm, nghị quyết, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật, và nhà nước đã quy định.

+ Tôi luôn chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị, của ngành… ( theo thứ tự đơn vị từ thấp đến cao) đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong … ( cơ quan, đơn vị mình công tác)

TRÌNH ĐỘ NGHIỆP VỤ, CHUYÊN MÔN

+ Tôi luôn học tập Phát triển bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, và gương mẫu trong mọi việc trong cuộc sống.

+ Tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong việc chỉ đạo, điều hành tốt công việc của……(đơn vị bạn đang công tác)

+ Tổ chức tốt ngày lễ hội, các phong trào văn hóa văn nghệ sôi nổi, tham gia và thực hiện tốt  các phong trào của đơn vị, địa phương, của ngành tổ chức.

TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN

Ưu điểm

+ Trong năm vừa qua, tôi luôn cố gắng hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Tôi luôn chấp hành tốt các công tác chuyên môn, giữ vững mối đoàn kết, xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm

+ Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, và thiếu cương quyết ( ghi nhược điểm thực tế của bản thân mình)

Tự xếp loại cho bản thân

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá cũng như xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm…vừa qua. Kính mong sự giúp đỡ của tập thể các cán bộ và các bạn đồng nghiệp để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn nữa mọi công việc trong năm tới. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

+ Ngày viết bản kiểm điểm kí và ghi rõ họ tên.

Mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác

PHÒNG GD- ĐT ………..…
TRƯỜNG ……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o——-

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Năm học 20…- 20…

Họ và tên: …………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………..

Đơn vị: ………………………………………………..

1. Phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống:

– Có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ Đảng.

– Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng thực hiện nghiêm túc.

– Bản thân luôn gương mẫu chấp quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

– Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách để dần hoàn thiện bản thân. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sạch không tham ô, vụ lợi, suốt đời phục vụ sự nghiệp giáo dục, phục vụ nhân dân. Trong đời sống và trong sinh hoạt với cơ quan, đơn vị tôi luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tích cực tham gia phòng chống những biểu hiện tiêu cự như quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, chống tham ô, lãng phí, các tệ nạn trong nhà trường và ngoài xã hội.

– Trong công tác được đồng nghiệp tin tưởng, giúp đỡ tận tình, được quần chúng nhân dân tín nhiệm ủng hộ.

– Có ý thức tốt trong việc xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trung thực thật thà trong công tác. Nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc và trách nhiệm trong quan hệ với quần chúng nhân dân, tận tâm, tận lực với học sinh. Quan hệ mật thiết với các ban ngành địa phương nhằm tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.

2. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình kinh tế của địa phương. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với công tác kiểm tra, điều chỉnh, đảm bảo tính hiệu quả công việc.

– Nghiêm túc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt nội quy, qui chế của ngành, chấp hành tốt sự điều động của cấp trên.

– Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh đạt được tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học cụ thể như sau:

+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%

+ Trong năm không có học sinh bỏ học

+ Hoàn thành chương trình lớp học: 273/276 ; Tỉ lệ: 98,8%

+ Xếp loại hạnh kiểm (Năng lực và phẩm chất): 276/276 ; Tỉ lệ: 100%

+ Hoàn thành nhiệm vụ các môn học và các HĐGD khác (Kiến thức): 98,9%

+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 51/51; Tỉ lệ 100%

+ Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: Tỉ lệ: 88,9%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7/12; Tỉ lệ: 58,3%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: 1/1 ; Tỉ lệ: 100%

+ Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành tổ chức như Hội thi ATGT, Hội thi GVCN giỏi, Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã; kết quả cụ thể:

+ Đạt giải Ba phần thi vẽ tranh trong Hội thi tìm hiểu ATGT cấp thị xã.

+ Đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã.

+Giữ vững chuẩn quốc gia PCTH và PCTH ĐĐT mức độ 1.

3. Khuyết điểm:

– Bản thân vừa mới được bổ nhiệm công tác quản lý hiệu trưởng với công việc còn mới mẻ nên đôi lúc cũng gặp một số khó khăn nhất định trong công việc quản lý cũng như việc điều hành trong đơn vị.

– Trong công việc đôi khi xử lý còn nặng về tình cảm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục còn hạn chế.

4. Phương hướng phấn đấu khắc phục:

– Cố gắng nhiệt tình, năng nổ hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Không ngừng học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng cho công tác giáo dục hiện nay.

– Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo sâu sát từng tổ khối chỉ đạo sinh hoạt tổ khối phong phú xoáy sâu vào chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục.

– Bản thân sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề trong công việc một cách hài hòa, giảm bớt về tình cảm.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

………, ngày … tháng … năm 20…

Người viết kiểm điểm

LIÊN HỆ BẤT ĐỘNG SẢN ABC LAND

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0908 650 773 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *