Đơn tố giác tội phạm 2022

Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân nhằm bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Mọi công dân đều có quyền gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Hành vi tố giác tội phạm được pháp luật bảo vệ. ABC Land xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu đơn tố giác tội phạm được cập nhật mới nhất để các bạn sử dụng trong các trường hợp muốn tố giác tội phạm, cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu đơn tố giác tội phạm. nơi đây.

  • Mẫu lệnh bắt và tạm giam của Tòa án
  • Mẫu số 01b – Lệnh tạm giam

1. Đơn tố giác tội phạm là gì?

Đơn tố giác tội phạm là đơn tố giác tội phạm, tố cáo lừa đảo nhằm tố cáo, tố giác hành vi trái pháp luật, gian dối gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. các vấn đề được trình bày trong đơn khiếu nại. Đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người tố cáo, người tố cáo, thông tin người bị tố cáo là gì, hành vi muốn tố cáo là gì?

2. Mẫu đơn tố giác tội phạm số 1

Đơn tố giác tội phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——- o0o——

YÊU CẦU HÌNH SỰ CỦA MỸ

Thân mến: ………

Chúng tôi là: ……………………. …….… – Chức vụ: ……………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………… ……….…

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú:. ……………………………………………………

Chúng tôi làm đơn này để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự của bạn ….. về hành vi….

Đặc biệt:

Ngày ……. /… / 20 ……., ……………………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

Từ sự việc trên và phân tích, có thể thấy rõ các hành vi vi phạm như sau:

Đầu tiên .……………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………

4.……………………………………………………………………………………………….

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ông ………… .. đã vi phạm điều ….., bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ những nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật để có văn bản xử lý ông.

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, khách quan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi trình bày của mình.

Rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng can thiệp để làm rõ những sai phạm trên, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh trên. …………………… theo quy định tại …………………… của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trước hết là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, sau đó là thể hiện đúng pháp luật. đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo sự thật khách quan của vụ án, bảo đảm nguyên tắc chung của phòng ngừa tội phạm trong xã hội.

Kính đơn!

…………., ngày tháng năm ………

BLESSERS

3. Mẫu đơn tố giác tội phạm số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

YÊU CẦU HÌNH SỰ CỦA MỸ

Thân mến:

– Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra

– Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ

– Cục An ninh điều tra A92 Bộ Công an

– Cảnh sát viên

Chúng tôi là: ………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………..

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Chúng tôi làm đơn này để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Ông / Bà …………;

Chức vụ: ……………………. về việc …………………… bao che, xử lý qua loa, cố ý che giấu tội phạm.

Đặc biệt:

Ngày……/……/………..,…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Từ sự việc trên và phân tích, có thể thấy rõ các hành vi vi phạm như sau:

Đầu tiên ……………………………………………………………………………………………………………………..

2 …………………………………………………………………………………………………………………… ..

3 ……………………………………………………………………………………………… ..

4 ………………………………………………………………………………………………..

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ông ………… .. đã vi phạm điều… .., BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin báo cáo, tường trình sự việc và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ những nội dung liên quan đến hành vi trái pháp luật của đương sự có văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông ………… ..

Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo vạch trần những việc làm sai trái của ông / bà. …………………… đến cơ quan chức năng tố giác hành vi vi phạm pháp luật hình sự. của Ô / B ……………………. Kính đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp làm rõ để việc chấp hành pháp luật được nghiêm minh.

Kính đơn!

…………., ngày tháng năm…………
Những người tố cáo

4. Mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất

Đơn tố cáo tội phạm phải có đầy đủ các nội dung, bao gồm việc gửi đơn đến đâu, gửi cho ai, cơ quan nào, đầy đủ thông tin người tố giác, người bị tố cáo, nêu rõ nội dung tố cáo. và nội dung yêu cầu giải quyết là không thể thiếu. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào yêu cầu của người tố cáo kết hợp với điều tra, chuyên môn nghiệp vụ và quy định của pháp luật để giải quyết.

Việc tố giác tội phạm thể hiện quyền của công dân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người khác xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của mình hoặc của cộng đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết. .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——O0o——

…..ngày…..than thởg…..nămm.….

YÊU CẦU HÌNH SỰ CỦA MỸ
V / v…………

Thân mến:

CHỦ TỊCH Cơ quan Cảnh sát điều tra………….;

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG BỐ NHÂN DÂN……………………

1 NGƯỜI DENOUNCE:

Tên tôi: …………………… Năm sinh: ……………………

Số CMND / CCCD: ……………………. Nơi cấp: ……………… ..

Hộ khẩu thường trú: ………………………….

Địa chỉ nhà:………………………………..

Điện thoại:……………………………………..

2. NGƯỜI BỆNH DENOUNCE:

Tên:……………………………………………………. Sinh tại:………………

CMND / CCCD Số: …………………… Nơi cấp: ……………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………

I. NỘI DUNG DENOUNCE

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo!

Tôi xin trình bày toàn bộ nội dung đơn tố cáo của Ông / Bà ……………………. đã thực hiện hành vi có dấu hiệu đồng phạm tội phạm …………… để Lãnh đạo xem xét giải quyết, cụ thể như sau:

……………………

……………………

……………………

Hành vi trên của Mr./Ms. ………… .. có dấu hiệu phạm tội “………… …” theo quy định tại Điều… .. của Bộ luật. Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

II. NỘI DUNG YÊU CẦU

Từ những phân tích trên, kính đề nghị các đồng chí Lãnh đạo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình xem xét điều tra, xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu cấu thành tội phạm “……………………. …………………… ”theo quy định tại Điều ….. BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, xử lý hành vi của họ có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. , đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhân dân ta.

……………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất.

MỌI NGƯỜI DENOUNCE
(Dấu hiệu Họ và tên)

5. Khai báo tội phạm tại cơ quan nào?

Người dân có quyền tố giác tội phạm, ngoài ra, đây cũng là trách nhiệm khi thấy tội phạm phải trình báo với chính quyền địa phương nơi xảy ra hành vi vi phạm hoặc nơi phát hiện tội phạm. Tuy nhiên, có nhiều vụ việc tội phạm diễn biến phức tạp, không chỉ xảy ra ở một địa bàn mà ở nhiều địa bàn khác nhau. Vậy người dân nộp đơn tố giác tội phạm ở đâu? Ở cơ quan nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định:

Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra các vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa bàn của mình. Trường hợp phạm tội ở nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được nơi phạm tội thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can, bị can bị bắt. .

Như vậy, người dân có thể gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra nơi xảy ra tội phạm, nơi mình cư trú. Trường hợp tội phạm xảy ra ở nhiều nơi thì người dân có thể trình báo với Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm hoặc nơi bị can, bị cáo đang bị bắt.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Xem thêm:  Mẫu giấy thi tự luận 2022

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Đơn tố giác tội phạm 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Đơn tố giác tội phạm 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Đơn tố giác tội phạm 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Đơn tố giác tội phạm 2022” bạn nhé.

Bài viết “Đơn tố giác tội phạm 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 22:57:14. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Đơn tố giác tội phạm 2022
#Đơn #tố #giác #tội #phạm

Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân để đảm bảo sự thực thi nghiêm túc của pháp luật. Mỗi công dân đều có quyền gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Hành vi tố giác tội phạm được pháp luật bảo vệ. ABC Land xin giới thiệu đến quý độc giả mẫu đơn tố giác tội phạm cập nhật mới nhất để các bạn dùng trong các trường hợp muốn tố giác tội phạm, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tố giác tội phạm tại đây.
Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án
Mẫu số 01b – Lệnh tạm giam
1. Đơn tố giác tội phạm là gì?
Mẫu đơn tố giác tội phạm là đơn tố giác tội phạm, đơn tố giác lừa đảo nhằm mục đích cho tố giác, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề được trình bày trong đơn tố giác. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người tố giác, tố giác ai, thông tin của người tố bị tố giác, hành vi muốn tố giác là gì?
2. Mẫu đơn tố giác tội phạm số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – hạnh phúc
——-o0o——
ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM
Kính gửi: ………
Chúng tôi là: …………………………….….… – Chức vụ: …………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………… ……….…
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………
Đăng ký hộ khẩu thường trú: .………………………………………………… ……
Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông ….. về hành vi….
Cụ thể:
Ngày…./…/20……., ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:
1 .……………………………………………………………………………………
2 .……………………………………………………………………………………
3 .……………………………………………………………………………………
4 .……………………………………………………………………….……………
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều .….., luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..
Tôi cam đoan những nội dung đã trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, khách quan và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình bày của mình.
Kính mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ những vi phạm nêu trên, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội ……………… theo quy định tại ………………… Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trước là để để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi, sau là để pháp luật được thể hiện đúng chức năng của mình, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo sự thật khách quan của vụ án, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.
Kính đơn!
…………., ngày …….tháng ……năm ………

NHỮNG NGƯỜI TỐ GIÁC
3. Mẫu đơn tố giác tội phạm số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – hạnh phúc———————
ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi:

– Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
– Cục cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
– Cục an ninh điều tra A92 Bộ Công an
– Công an

Chúng tôi là: ………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………..
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………
Đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….
Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà ……………;
Chức vụ: ……………………. về việc ………………… bao che, xử lý qua loa, cố tình che giấu tội phạm.
Cụ thể:
Ngày……/……/………..,…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:
1 ……………………………………………………………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………………………………………………………..
3 ……………………………………………………………………………………………………………………..
4 ……………………………………………………………………………………………………………………..
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều ….., Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việ và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đương sự bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..
Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo phanh phui sai phạm của ông/bà ………………………… tới cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà ……………………………. Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.
Kính đơn!

…………., ngày……..tháng……năm…………

Những người tố giác
4. Mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất
Đơn tố giác tội phạm đều phải có đầy đủ các nội dung bao gồm nơi gửi đơn, gửi tớ người nào, cơ quan nào, thông tin đầy đủ của người tố giác, người bị tố giác, ghi rõ nội dung tố giác là gì và không thể thiếu phần nội dung yêu cầu giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ trên nội dung yêu cầu của đơn tố giác kết hợp với việc điều tra, chuyên môn nghiệp vụ và quy định của pháp luật để giải quyết.
Đơn tố giác tội phạm thể hiện quyền của công dân trong việc tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người khác xâm phạm trực tiếp quyền lợi hợp pháp của mình hoặc của cộng đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——
…..ngày…..tháng…..năm.….
ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠMV/v………
Kính gửi:

– THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA………..;
– VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN………………

1. NGƯỜI TỐ GIÁC:
Tôi tên:…………………………………….. Sinh năm:………………
CMND/CCCD số:…………………………. Nơi cấp:………………..
Hộ khẩu thường trú:………………………….
Địa chỉ liên hệ:………………………………..
Điện thoại:……………………………………..
2. NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC:
Họ tên:………………………………………. Sinh năm:………………
CMND/CCCD số:……………………………Nơi cấp:…………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………
I. NỘI DUNG TỐ GIÁC
Kính thưa Quý Lãnh đạo!
Tôi xin trình bày toàn bộ nội dung sự việc tố giác ông/bà …………………………. đã thực hiện hành vi có dấu hiệu cấu kết tội …………………………………… để Quý Lãnh đạo xem xét giải quyết, cụ thể như sau:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Hành vi nêu trên của ông/bà …………………………….. có dấu hiệu phạm tội “…………………………..” theo quy định tại Điều ….. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
II. NỘI DUNG YÊU CẦU
Từ những phân tích nêu trên, tôi kính đề nghị Quý Lãnh đạo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình xem xét điều tra, xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu cấu thành tội “………………………………………” theo quy định tại Điều ….. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời xử lý hành vi có dấu hiệu phạm tội của họ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho người dân chúng tôi.
……………………………………………………………………………………
Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

NGƯỜI TỐ CÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Tố giác tội phạm ở cơ quan nào?
Người dân có quyền được tố giác tội phạm, ngoài ra đây cũng là trách nhiệm khi thấy tội phạm cần phải báo cáo tới chính quyền địa phương nơi có hành vi vi phạm xảy ra hoặc nơi phát hiện ra tội phạm. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp tội phạm diễn biến phức tạp và xảy ra không chỉ 1 địa điểm mà các địa điểm khác nhau. Vậy người dân khi làm đơn tố giác tội phạm thì nộp ở đâu? ở cơ quan nào?
Căn cứ theo Khoản 4 Điều 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định:
– Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.
Như vậy, người dân có thể nộp đơn tố giác tới cơ quan điều tra nơi mà tội phạm xảy ra nơi mình cư trú. Trường hợp tội phạm xảy ra ở nhiều nơi thì người dân có thể tố giác tới Cơ quan điều ra nơi phát hiện tội phạm hoặc nơi bị can cư trú, bị bắt.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022

#Đơn #tố #giác #tội #phạm

Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân để đảm bảo sự thực thi nghiêm túc của pháp luật. Mỗi công dân đều có quyền gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Hành vi tố giác tội phạm được pháp luật bảo vệ. ABC Land xin giới thiệu đến quý độc giả mẫu đơn tố giác tội phạm cập nhật mới nhất để các bạn dùng trong các trường hợp muốn tố giác tội phạm, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tố giác tội phạm tại đây.
Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án
Mẫu số 01b – Lệnh tạm giam
1. Đơn tố giác tội phạm là gì?
Mẫu đơn tố giác tội phạm là đơn tố giác tội phạm, đơn tố giác lừa đảo nhằm mục đích cho tố giác, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề được trình bày trong đơn tố giác. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người tố giác, tố giác ai, thông tin của người tố bị tố giác, hành vi muốn tố giác là gì?
2. Mẫu đơn tố giác tội phạm số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – hạnh phúc
——-o0o——
ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM
Kính gửi: ………
Chúng tôi là: …………………………….….… – Chức vụ: …………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………… ……….…
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………
Đăng ký hộ khẩu thường trú: .………………………………………………… ……
Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông ….. về hành vi….
Cụ thể:
Ngày…./…/20……., ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:
1 .……………………………………………………………………………………
2 .……………………………………………………………………………………
3 .……………………………………………………………………………………
4 .……………………………………………………………………….……………
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều .….., luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..
Tôi cam đoan những nội dung đã trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, khách quan và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình bày của mình.
Kính mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ những vi phạm nêu trên, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội ……………… theo quy định tại ………………… Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trước là để để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi, sau là để pháp luật được thể hiện đúng chức năng của mình, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo sự thật khách quan của vụ án, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.
Kính đơn!
…………., ngày …….tháng ……năm ………

NHỮNG NGƯỜI TỐ GIÁC
3. Mẫu đơn tố giác tội phạm số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – hạnh phúc———————
ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi:

– Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
– Cục cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
– Cục an ninh điều tra A92 Bộ Công an
– Công an

Chúng tôi là: ………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………..
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………
Đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….
Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà ……………;
Chức vụ: ……………………. về việc ………………… bao che, xử lý qua loa, cố tình che giấu tội phạm.
Cụ thể:
Ngày……/……/………..,…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:
1 ……………………………………………………………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………………………………………………………..
3 ……………………………………………………………………………………………………………………..
4 ……………………………………………………………………………………………………………………..
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều ….., Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việ và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đương sự bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..
Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo phanh phui sai phạm của ông/bà ………………………… tới cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà ……………………………. Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.
Kính đơn!

…………., ngày……..tháng……năm…………

Những người tố giác
4. Mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất
Đơn tố giác tội phạm đều phải có đầy đủ các nội dung bao gồm nơi gửi đơn, gửi tớ người nào, cơ quan nào, thông tin đầy đủ của người tố giác, người bị tố giác, ghi rõ nội dung tố giác là gì và không thể thiếu phần nội dung yêu cầu giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ trên nội dung yêu cầu của đơn tố giác kết hợp với việc điều tra, chuyên môn nghiệp vụ và quy định của pháp luật để giải quyết.
Đơn tố giác tội phạm thể hiện quyền của công dân trong việc tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người khác xâm phạm trực tiếp quyền lợi hợp pháp của mình hoặc của cộng đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——
…..ngày…..tháng…..năm.….
ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠMV/v………
Kính gửi:

– THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA………..;
– VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN………………

1. NGƯỜI TỐ GIÁC:
Tôi tên:…………………………………….. Sinh năm:………………
CMND/CCCD số:…………………………. Nơi cấp:………………..
Hộ khẩu thường trú:………………………….
Địa chỉ liên hệ:………………………………..
Điện thoại:……………………………………..
2. NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC:
Họ tên:………………………………………. Sinh năm:………………
CMND/CCCD số:……………………………Nơi cấp:…………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………
I. NỘI DUNG TỐ GIÁC
Kính thưa Quý Lãnh đạo!
Tôi xin trình bày toàn bộ nội dung sự việc tố giác ông/bà …………………………. đã thực hiện hành vi có dấu hiệu cấu kết tội …………………………………… để Quý Lãnh đạo xem xét giải quyết, cụ thể như sau:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Hành vi nêu trên của ông/bà …………………………….. có dấu hiệu phạm tội “…………………………..” theo quy định tại Điều ….. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
II. NỘI DUNG YÊU CẦU
Từ những phân tích nêu trên, tôi kính đề nghị Quý Lãnh đạo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình xem xét điều tra, xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu cấu thành tội “………………………………………” theo quy định tại Điều ….. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời xử lý hành vi có dấu hiệu phạm tội của họ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho người dân chúng tôi.
……………………………………………………………………………………
Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

NGƯỜI TỐ CÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Tố giác tội phạm ở cơ quan nào?
Người dân có quyền được tố giác tội phạm, ngoài ra đây cũng là trách nhiệm khi thấy tội phạm cần phải báo cáo tới chính quyền địa phương nơi có hành vi vi phạm xảy ra hoặc nơi phát hiện ra tội phạm. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp tội phạm diễn biến phức tạp và xảy ra không chỉ 1 địa điểm mà các địa điểm khác nhau. Vậy người dân khi làm đơn tố giác tội phạm thì nộp ở đâu? ở cơ quan nào?
Căn cứ theo Khoản 4 Điều 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định:
– Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.
Như vậy, người dân có thể nộp đơn tố giác tới cơ quan điều tra nơi mà tội phạm xảy ra nơi mình cư trú. Trường hợp tội phạm xảy ra ở nhiều nơi thì người dân có thể tố giác tới Cơ quan điều ra nơi phát hiện tội phạm hoặc nơi bị can cư trú, bị bắt.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm 2022

#Đơn #tố #giác #tội #phạm

Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân để đảm bảo sự thực thi nghiêm túc của pháp luật. Mỗi công dân đều có quyền gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Hành vi tố giác tội phạm được pháp luật bảo vệ. ABC Land xin giới thiệu đến quý độc giả mẫu đơn tố giác tội phạm cập nhật mới nhất để các bạn dùng trong các trường hợp muốn tố giác tội phạm, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tố giác tội phạm tại đây.
Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án
Mẫu số 01b – Lệnh tạm giam
1. Đơn tố giác tội phạm là gì?
Mẫu đơn tố giác tội phạm là đơn tố giác tội phạm, đơn tố giác lừa đảo nhằm mục đích cho tố giác, khiếu nại những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lừa đảo được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề được trình bày trong đơn tố giác. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người tố giác, tố giác ai, thông tin của người tố bị tố giác, hành vi muốn tố giác là gì?
2. Mẫu đơn tố giác tội phạm số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – hạnh phúc
——-o0o——
ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM
Kính gửi: ………
Chúng tôi là: …………………………….….… – Chức vụ: …………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………… ……….…
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………
Đăng ký hộ khẩu thường trú: .………………………………………………… ……
Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông ….. về hành vi….
Cụ thể:
Ngày…./…/20……., ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:
1 .……………………………………………………………………………………
2 .……………………………………………………………………………………
3 .……………………………………………………………………………………
4 .……………………………………………………………………….……………
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều .….., luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..
Tôi cam đoan những nội dung đã trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, khách quan và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về trình bày của mình.
Kính mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ những vi phạm nêu trên, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội ……………… theo quy định tại ………………… Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trước là để để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi, sau là để pháp luật được thể hiện đúng chức năng của mình, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo sự thật khách quan của vụ án, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.
Kính đơn!
…………., ngày …….tháng ……năm ………

NHỮNG NGƯỜI TỐ GIÁC
3. Mẫu đơn tố giác tội phạm số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – hạnh phúc———————
ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi:

– Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
– Cục cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
– Cục an ninh điều tra A92 Bộ Công an
– Công an

Chúng tôi là: ………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………..
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………
Đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….
Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà ……………;
Chức vụ: ……………………. về việc ………………… bao che, xử lý qua loa, cố tình che giấu tội phạm.
Cụ thể:
Ngày……/……/………..,…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:
1 ……………………………………………………………………………………………………………………..
2 ……………………………………………………………………………………………………………………..
3 ……………………………………………………………………………………………………………………..
4 ……………………………………………………………………………………………………………………..
Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông……………………….đã vi phạm điều ….., Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chúng tôi xin tường trình, báo cáo sự việ và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đương sự bằng văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông……………………………..
Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo phanh phui sai phạm của ông/bà ………………………… tới cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà ……………………………. Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.
Kính đơn!

…………., ngày……..tháng……năm…………

Những người tố giác
4. Mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất
Đơn tố giác tội phạm đều phải có đầy đủ các nội dung bao gồm nơi gửi đơn, gửi tớ người nào, cơ quan nào, thông tin đầy đủ của người tố giác, người bị tố giác, ghi rõ nội dung tố giác là gì và không thể thiếu phần nội dung yêu cầu giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ trên nội dung yêu cầu của đơn tố giác kết hợp với việc điều tra, chuyên môn nghiệp vụ và quy định của pháp luật để giải quyết.
Đơn tố giác tội phạm thể hiện quyền của công dân trong việc tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người khác xâm phạm trực tiếp quyền lợi hợp pháp của mình hoặc của cộng đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——
…..ngày…..tháng…..năm.….
ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠMV/v………
Kính gửi:

– THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA………..;
– VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN………………

1. NGƯỜI TỐ GIÁC:
Tôi tên:…………………………………….. Sinh năm:………………
CMND/CCCD số:…………………………. Nơi cấp:………………..
Hộ khẩu thường trú:………………………….
Địa chỉ liên hệ:………………………………..
Điện thoại:……………………………………..
2. NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC:
Họ tên:………………………………………. Sinh năm:………………
CMND/CCCD số:……………………………Nơi cấp:…………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………
I. NỘI DUNG TỐ GIÁC
Kính thưa Quý Lãnh đạo!
Tôi xin trình bày toàn bộ nội dung sự việc tố giác ông/bà …………………………. đã thực hiện hành vi có dấu hiệu cấu kết tội …………………………………… để Quý Lãnh đạo xem xét giải quyết, cụ thể như sau:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Hành vi nêu trên của ông/bà …………………………….. có dấu hiệu phạm tội “…………………………..” theo quy định tại Điều ….. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
II. NỘI DUNG YÊU CẦU
Từ những phân tích nêu trên, tôi kính đề nghị Quý Lãnh đạo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình xem xét điều tra, xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu cấu thành tội “………………………………………” theo quy định tại Điều ….. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời xử lý hành vi có dấu hiệu phạm tội của họ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho người dân chúng tôi.
……………………………………………………………………………………
Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

NGƯỜI TỐ CÁO(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Tố giác tội phạm ở cơ quan nào?
Người dân có quyền được tố giác tội phạm, ngoài ra đây cũng là trách nhiệm khi thấy tội phạm cần phải báo cáo tới chính quyền địa phương nơi có hành vi vi phạm xảy ra hoặc nơi phát hiện ra tội phạm. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp tội phạm diễn biến phức tạp và xảy ra không chỉ 1 địa điểm mà các địa điểm khác nhau. Vậy người dân khi làm đơn tố giác tội phạm thì nộp ở đâu? ở cơ quan nào?
Căn cứ theo Khoản 4 Điều 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định:
– Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.
Như vậy, người dân có thể nộp đơn tố giác tới cơ quan điều tra nơi mà tội phạm xảy ra nơi mình cư trú. Trường hợp tội phạm xảy ra ở nhiều nơi thì người dân có thể tố giác tới Cơ quan điều ra nơi phát hiện tội phạm hoặc nơi bị can cư trú, bị bắt.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button