Nhà Sách ABC xin giới thiệu Cuốn sách Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) được viết bởi tác giả Nguyễn Đình Tư, bàn về chủ đề Văn học và được in với hình thức .

Quyển sách Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2021 .

Bạn đang xem: Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) PDF Tái bản 2023

TẢI SÁCH PDF NGAY

– Tác giả – Nguyễn Đình Tư
– Nhà xuất bản – Bìa Mềm
– Ngày xuất bản
2021
– Số trang
200
– Loại bìa
– Trọng lượng
300 gram
– Người dịch

Download ebook Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) PDF Tái bản 2023

Tải sách Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) PDF Tái bản 2023 ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn)

Hình ảnh bìa sách Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn)

Đang cập nhật…

Nội dung sách Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn)

Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn)
Theo chính sử: Sau khi Ngô Quyền mất (năm 944), Dương Tam Kha cướp ngôi vua của cháu gọi bằng cậu ruột là Ngô Xương Ngập. Trong triều xảy ra nhiều biến loạn, xung đột, tranh chấp làm cho chính quyền Trung ương suy yếu. Lợi dụng tình trạng đó, các thế lực phong kiến nổi dậy mỗi người hùng cứ một phương tranh chấp đánh phá nhau quyết liệt nhất là từ năm 965 khi chính quyền Trung ương tan rã. Đó là loạn mười hai sứ quân.
Mười hai sứ quân đó là:
Kiều Công Hãn chiếm giữ Phong Châu (Bạch Hạc, Vĩnh Phú)
Kiều Thuận chiếm giữ Hồi Hồ (Cẩm Khê, Vĩnh Phú)
Ngô Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm (Ba Vì, Hà Tây)
Nguyễn Khoan chiếm giữ Tam Đái (Yên Lạc, Vĩnh Phú)
Đỗ Cảnh Thạc chiếm giữ Đỗ Đặng Giang (Thanh Oai, Hà Tây)
Lý Khuê chiếm giữ Siêu Loại (Thuận Thành, Hà Bắc)
Nguyễn Thủ Tiệp chiếm giữ Tiên Du (Tiên Sơn, Hà Bắc)
Lã Đường chiếm giữ Tô Giang (Văn Lâm, Hải Hưng)
Nguyễn Siêu chiếm giữ Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội)
Phạm Bạch Hổ chiếm giữ Đăng Châu (Bàn Động, Hải Hưng)
Trần Lãm chiếm giữ Bố Hải Khẩu (Vũ Tiên, Thái Bình)
Vua Ngô là Ngô Xương Xí cũng rút về chiếm giữ Bình Kiều (Triệu Sơn, Thanh Hóa).
Lãnh địa của mỗi sứ quân bằng khoảng một vài huyện ngày nay, các sứ quân xây thành đắp lũy thôn tính lẫn nhau gây ra biết bao đau khổ cho nhân dân, đi ngược lại nguyện vọng hòa bình thống nhất của dân tộc, nền độc lập vừa mới giành được đứng trước nguy cơ hiểm nghèo. Do đó, yêu cầu sống còn của cả dân tộc là phải giữ vững khối đoàn kết toàn dân, đòi hỏi phải chấm dứt cuộc nổi loạn của mười hai sứ quân, khôi phục quốc gia thống nhất. Người anh hùng dân tộc giương cao ngọn cờ thống nhất quốc gia và hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng trước lịch sử là Đinh Bộ Lĩnh.
Đinh Bộ Lĩnh người làng Hoa Lư, là con người thông minh cương nghị có chí lớn, lúc đầu ông liên kết và đứng dưới cờ của sứ quân Trần Lãm. Trần Lãm chết, ông trở thành người cầm đầu một lực lượng vũ trang hùng mạnh, lần lượt đánh bại cái sứ quân khác. Đến năm 967, Loạn mười hai sứ quân được dập tắt, đất nước được thống nhất. Đây là thắng lợi của xu hướng thống nhất quốc gia, thắng lợi của tinh thần dân tộc và ý chí độc lập mạnh mẽ của nhân dân.
Tác giả Nguyễn Đình Tư rất tâm huyết và ấp ủ đề tài này từ lâu nên đã bỏ ra nhiều công sức khắc phục nhiều khó khăn để thực hiện hoài bão của mình. Nhưng theo tác giả, đề tài này nằm trong giai đoạn khuyết sử. Chính sử chỉ ghi lại các điểm chính còn chi tiết thì sơ sài.Nhiều câu hỏi đặt ra cho tác giả, tác giả đã vận dụng mọi khả năng có thể có được hầu góp phần giải đáp một số câu hỏi có liên quan đến giai đoạn Loạn mười hai sứ quân.
Loạn mười hai sứ quân xảy ra cách đây hơn một nghìn năm nên việc tái tạo hiện thực bối cảnh lịch sử qua trang viết sao cho chuẩn xác phù hợp, kể cả việc sử dụng ngôn từ là rất khó khăn, do đó không tránh khỏi hạn chế ở mặt này, mặt kia. Nhà xuất bản và tác giả mong đươc sự lượng thứ và góp ý của rộng rãi bạn đọc.

Mua sách Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) ở đâu

Bạn có thể mua sách Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) tại đây với giá

117.450 đ
(Cập nhật ngày 16/12/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) PDF Tái bản 2023

Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) MOBI

Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) Nguyễn Đình Tư ebook

Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) EPUB

Loạn 12 Sứ Quân – Tập 3: Hoa Lư Anh Hùng Tụ Nghĩa + Tập 4: Khói Lửa Kinh Kỳ (1 Cuốn) full

Tìm hiểu thêm
văn chương
Nguyễn Đình Tú
bìa mềm

Năm 2021

200

300

Loạn 12 Sử Quán – Tập 3: Hualu Anh Hùng Đúc Kết Nghĩa + Tập 4: Pháo Hoa Kinh (1 cuốn)

Theo các sử liệu chính thức: sau cái chết của Wu Quan (944), Yang Sanka đã cướp ngôi của cháu trai mình và gọi ông là Wu Xiongyan. Trong thời gian cầm quyền của ông, có nhiều thăng trầm, xung đột và tranh chấp khiến chính quyền trung ương suy yếu. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực phong kiến ​​nổi dậy, anh hùng từ các tầng lớp nhân dân đấu tranh lẫn nhau, nhất là sau khi chính quyền trung ương tan rã năm 965. Đó là sự hỗn loạn của Mười hai Sứ giả.

Mười hai sứ giả là:

Kiều Công Hãn đánh chiếm Phong Châu (Bạch Hạc, Vĩnh Phú)

Kiều Thuận chụp Hội Hồ (Cẩm Khê, Vĩnh Phú)

Ngô Nhật Khánh đánh chiếm Đường Lâm (Ba Vì, Hà Tây)

Nguyễn Khoan chiếm được Tam Đái (Yên Lạc, Vĩnh Phú)

Đỗ Cảnh Thạc bắt Đỗ Đăng Giang (Thanh Oai, Hà Tây)

Lý Khuê bắt Siêu Lỗ (Shuncheng, Hebei)

Nguyễn Thủ Tiệp Trại giam Tiên Du (Tiên Sơn, Hà Bắc)

La Duong Captive To Giang (Van Lam, Hai Hung)

Nguyễn Siêu chiếm được Tây Phù Liệt (Thanh Trì, Hà Nội)

Phạm Bạch Hổ chụp Đằng Châu (Bản Đông, Hải Hưng)

Chen Lin chiếm Bohaikou (Takeda, Taiping)

Vua Ngô là Wu Xiongxi cũng rút lui và chiếm Ping Qiao (Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Lãnh thổ của mỗi sứ quân gần như tương đương với vài quận ngày nay, các sứ quân xây tường thành và thôn tính lẫn nhau, gây bao đau thương cho nhân dân, vi phạm hòa bình thống nhất đất nước và độc lập của nhân dân. Cơ sở mới thành lập có nguy cơ nghèo đói. Vì vậy, yêu cầu sống còn của cả dân tộc là giữ vững khối đoàn kết toàn dân, đòi hỏi phải chấm dứt loạn mười hai sứ quân, khôi phục một đất nước thống nhất. Ngược dòng lịch sử, người anh hùng dân tộc giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc và hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình chính là Ding Baolin.

Ding Baoling, người làng Hualu, là một người đàn ông thông minh và đầy tham vọng, ban đầu anh kết bạn và đứng dưới ngọn cờ của quân đội Chen Lin. Sau cái chết của Chen Lin, ông trở thành thủ lĩnh của một lực lượng vũ trang hùng mạnh, lần lượt đánh bại các sứ thần khác. Đến năm 967, cuộc nổi dậy của Thập nhị hoàng đế bị dập tắt và đất nước được thống nhất. Đây là thắng lợi của cao trào thống nhất đất nước, là thắng lợi của tinh thần dân tộc, là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ của nhân dân ta.

Tác giả Nguyễn Đình Tú rất tâm huyết và ấp ủ đề tài này từ lâu nên đã đặt rất nhiều tâm huyết, khắc phục nhiều khó khăn để thực hiện được hoài bão của mình. Nhưng theo tác giả, chủ đề là ở thời điểm lịch sử. Lịch sử chỉ ghi lại đại ý, nhưng các chi tiết rất sơ sài. Nhiều câu hỏi được đặt ra cho tác giả, người đã dùng hết khả năng có thể để trả lời một số câu hỏi liên quan đến thời kỳ của Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Cuộc nổi dậy của mười hai vị hoàng đế xảy ra cách đây hơn một nghìn năm, vì vậy rất khó để tái hiện chính xác và đúng bối cảnh lịch sử, kể cả cách dùng từ, qua các trang giấy. Hạn chế ở bên này, bên kia. Nhà xuất bản và tác giả rất mong được sự thứ lỗi và đóng góp ý kiến ​​của nhiều độc giả.

Abcland.vn trang thương mại điện tử cung cấp thông tin mới nhất về các dự án bất động sản biệt thự,biệt thự nghĩ dưỡng.. Ngoài ra ban biên tập cũng dành thời gian nghiên cứu biên soạn kiến thức từ nhiều chuyên ngành như tài chính ngân hàng,công nghệ, thủ thuật để gửi đến bạn đọc thông tin hữu ích nhất.
117.450 VND

Tiếng Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *