signal.h trong C

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề signal.h trong C hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

signal.h trong C

Header file có tên signal.h trong Thư viện C định nghĩa một kiểu biến sig_atomic_t, hai lời gọi hàm, và một số macro để xử lý các tín hiệu khác nhau được báo cáo trong khi thực thi một chương trình.

Các biến được định nghĩa trong signal.h

Sau đây là kiểu biến được định nghĩa trong signal.h:

sig_atomic_t: Đây là kiểu int và được sử dụng như là một biến trong bộ xử lý tín hiệu (signal handler). Đây là một kiểu nguyên của một đối tượng mà có thể được truy cập như là một thực thể nguyên tử (atomic entity), ngay cả khi có mặt các tín hiệu không đồng bộ.

Các macro được định nghĩa trong signal.h

Sau đây là các macro được định nghĩa trong signal.h và các macro này sẽ được sử dụng trong hai hàm được liệt kê dưới đây. Macro SIG_ được sử dụng với hàm tín hiệu để định nghĩa các hàm tín hiệu.

STT Macro & Miêu tả
1 SIG_DFL

Đây là Signal Handler mặc định

2 SIG_ERR

Biểu diễn một Signal Error

3 SIG_IGN

Bỏ qua tín hiệu

Macro SIG được sử dụng để biểu diễn một tín hiệu số trong các điều kiện sau:

Xem thêm:  Top 20 vợ chồng a phủ sáng tác năm bao nhiêu mới nhất 2022
STT Macro & Miêu tả
1 SIGABRT

Kết thúc chương trình một cách bất thường

2 SIGFPE

Lỗi số thực dấu chấm động như chia cho số 0

3 SIGILL

Hoạt động không hợp lệ

4 SIGINT

Tín hiệu ngắt, chẳng hạn như Ctrl-C

5 SIGSEGV

Truy cập không hợp lệ tới kho lưu trữ

6 SIGTERM

Yêu cầu kết thúc

Các hàm được định nghĩa trong signal.h

Sau đây là một số hàm được định nghĩa trong signal.h trong Thư viện C:

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Thư viện C: <setjmp.h>

Bài tiếp: stdarg.h trong C

Các tìm kiếm liên quan tới signal.h trong C :

 • Tác giả: vietjack.com

 • Ngày đăng: 24/4/2022

 • Lượt xem: 70346

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 75560 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Tác giả: quantrimang.com

 • Ngày đăng: 2/9/2022

 • Lượt xem: 9468

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 7040 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: 07/09/2018 · signal.h trong C Header file có tên signal.h trong Thư viện Cđịnh nghĩa một kiểu biến sig_atomic_t, hai lời gọi hàm, một số macro để xử lý các tín hiệu khác nhau

 • Tác giả: hoclaptrinh.vn

 • Ngày đăng: 23/9/2022

 • Lượt xem: 95897

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 73963 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: signal.h trong C. Header file có tên signal.h trong Thư viện C định nghĩa một kiểu biến sig_atomic_t, hai lời gọi hàm, và một số macro để xử lý các tín hiệu khác nhau được báo cáo …

 • Tác giả: hktsoft.com

 • Ngày đăng: 18/9/2022

 • Lượt xem: 16381

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 14850 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 19/03/2021 · Sau đây là một số hàm được định nghĩa trong signal.h trong Thư viện C: STT. Hàm & Miêu tả. 1. Hàm void (*signal (int sig, void (*func) (int))) (int) Hàm này thiết lập một hàm …

 • Tác giả: vietjack.com

 • Ngày đăng: 14/5/2022

 • Lượt xem: 82460

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 72973 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Khai báo hàm signal () trong C Dưới đây là phần khai báo cho hàm signal () trong C: void (*signal(int sig, void (*func) (int))) (int) Tham số sig − Đây là tín hiệu số để một hàm xử lý …

 • Tác giả: quantrimang.com

 • Ngày đăng: 12/1/2022

 • Lượt xem: 79957

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 45022 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 07/09/2018 · Khai báo hàm signal () trong C Dưới đây là phần khai báo cho hàm signal () trong C: void (*signal(int sig, void (*func) (int))) (int) Tham số sig − Đây là tín hiệu số để một hàm xử lý …

 • Tác giả: diendan.congdongcviet.com

 • Ngày đăng: 27/5/2022

 • Lượt xem: 4864

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 93601 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: 11/11/2013 · Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x Các hàm trong thư viện signal.h và setjmp.h, tác dụng của chúng ra sao? Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm diễn đàn cộng đồng C Việt, vui …

 • Tác giả: hoclaptrinh.vn

 • Ngày đăng: 26/9/2022

 • Lượt xem: 90330

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 21952 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Tín hiệu (Signal) là các ngắt (interrupt) được phân phối tới một tiến trình xử lý bởi hệ điều hành mà có thể kết thúc một chương trình. Bạn có thể tạo các ngắt bằng việc nhấn CTRL+C trên hệ …

 • Tác giả: phocode.com

 • Ngày đăng: 7/6/2022

 • Lượt xem: 62275

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 83261 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: 10/03/2016 · Signal tiếng Việt có nghĩa là tín hiệu. Trong Qt, khi một sự kiện nào đó xảy ra, một signal sẽ được phát đi giống như đài truyền hình phát sóng vậy, thực ra nó chỉ là một phương …

 • Tác giả: phocode.com

 • Ngày đăng: 23/5/2022

 • Lượt xem: 57520

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 99698 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: 14/01/2016 · Nói sơ qua về cách hoạt động của cơ chế Signal & Slot, một signal (tiếng việt là tín hiệu) sẽ được phát ra khi có sự kiện nào đó diễn ra, slot là phương thức của một đối tượng …

Xem thêm:  Top 20 meu joelho doi quando fico muito tempo sentado mới nhất 2022
Back to top button