Tin Tức

Tải Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh trong lĩnh vực hàng không

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng ban hành ngày 01/7/2016. Ngoài ra, đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, dịch vụ xăng dầu hàng không,… thì tỷ lệ vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài không được vượt quá 30% vốn điều lệ.

Xem thêm:  Bài 14: đông nam á - đất liền và hải đảo - sbt
Back to top button