Tin Tức

Tải So sánh lương giáo viên thế giới

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Ở Luxembourg, giáo viên tiểu học và trung học được tối đa 137.000 USD/năm, trong khi một giáo viên ở Czech chỉ là 20.000 USD/năm. Mời các bạn cùng tham khảo mức lương giáo viên trên thế giới để có cái nhìn toàn diện hơn.

Xem thêm:  phương pháp học nhanh, nhớ lâu
Back to top button