Tin Tức

Tải Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân – Mẫu số 03/KK-TNCN

Mẫu số 03/KK-TNCN: Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

Xem thêm:  Lịch phát sóng Cây táo nở hoa
Back to top button