Nhà Sách ABC xin giới thiệu Cuốn sách Tam Tạng Pháp Số được viết bởi tác giả Thích Nhất Như, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Thư Viện PDF Tái bản 2023 đọc sách onlone miễn phí đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF Tái bản 2023 free nhé!.

Quyển sách Tam Tạng Pháp Số được nhà xuất bản NXB Lao Động phát hành
2016 .

Bạn đang xem: Tam Tạng Pháp Số PDF Tái bản 2023

TẢI SÁCH PDF NGAY

– Tác giả – Thích Nhất Như
– Nhà xuất bản – NXB Lao Động
– Ngày xuất bản
2016
– Số trang
1120
– Loại bìa – Bìa Mềm
– Trọng lượng
1105 gram
– Người dịch

Download ebook Tam Tạng Pháp Số PDF Tái bản 2023

Tải sách Tam Tạng Pháp Số PDF Tái bản 2023 ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Tam Tạng Pháp Số

Hình ảnh bìa sách Tam Tạng Pháp Số

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Tam Tạng Pháp Số

Tam Tạng Pháp Số còn gọi Đại Minh Pháp Số hay Phật Học Từ Điển… là bộ sách giúp người học Phật dễ dàng tra cứu giáo lí Phật đà, phù hợp cho nhiều tầng lớp đối tượng: từ sơ học đến người đã có trình độ cao, do Nhất Như, Đạo Thành…thời nhà Minh cùng một số đại sư khác phụng chiếu nhà vua biên soạn.
Pháp sư Nhất Như là cao tăng đắc đạo, người đứng đầu trong tám vị cao tăng của ban giảo kham Đại tạng kinh nhằm hoàn thành bộ kì thư vĩ đại – Vĩnh Lạc Đại Điển thời Minh. Năm thứ 17 niên hiệu Vĩnh Lạc, Minh Thành Tổ ban chiếu chỉ thỉnh sư cùng một số cao tăng khác biên soạn bộ “pháp số” dựa theo tam tạng kinh điển Phật giáo. Do đây là bộ sách chuyên sưu tập, giải thích các danh từ Phật học khởi đầu từ những con số trong tam tạng kinh điển nên gọi là Tam Tạng Pháp Số.
Nguyên tác Tam Tạng Pháp Số được chia làm 50 quyển, sưu tập 1555 mục từ, khởi đầu từ “Nhất tâm” đến kết thúc là “Tám vạn bốn nghìn pháp môn”. Ở mỗi mục pháp số đều ghi rõ xuất xứ, điều này giúp người đọc dễ dàng kiểm chứng và tra cứu nguyên bản, tránh được cái tệ giấu điển hoặc không ghi xuất xứ của các nhà Phật học thời đó. Trường hợp một mục từ pháp số có nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau của mỗi trường phái đều được nêu dẫn chứng rõ ràng, tường tận. Với trường hợp xuất xứ của pháp số khó hiểu, tối nghĩa hoặc trình bày rối, tạp đều được Pháp sư diễn đạt lại bằng những từ ngữ bình dị, thông tục ngắn gọn và dễ hiểu. Việc lấy số thứ tự từ nhỏ đến lớn để sắp xếp trật tự nội dung cho cuốn sách là một sáng kiến mang tính vạch thời đại của các nhà làm từ điển của Trung Quốc nói chung và các nhà nghiên cứu Phật học nói riêng.
Tính đến nay, Tam Tạng Pháp Số đã gần sáu trăm tuổi nhưng nhiều nhà nghiên cứu Phật học cận, hiện đại vẫn xem đây là cách sắp xếp khoa học, dễ dàng tra cứu nhất.
Thông tin tác giả:
Pháp sư Thích Nhất Như, người Cối Kê, trú trì chùa Thiên Trúc Giảng thượng, do ba chùa cùng tên, cùng núi nên đặt chùa Thiên Trúc Giảng thượng, chùa Thiên Trúc Giảng trung và chùa Thiên Trúc Giảng hạ, Hàng Châu nay là phố Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc. Theo sách Thích Giám Kê Cổ Lược Tục Tập của tỉ khâu Đại Văn Huyễn Luân và sách Hàng Châu Thượng Thiên Trúc Giảng Tự Chí của Thích Quảng Tân ghi thì vào năm 1419 có tám vị pháp sư, trong đó có Nhất Như, Thiện Thế… phụng chiếu vua Vĩnh Lạc giảo khám Đại tạng, đối chiếu bản cũ mới để hoàn thành bộ Vĩnh Lạc Bắc tạng. Thích Giám Kê Cổ Lược Tục Tập, cuốn 2 ghi “ngày mùng 3 tháng 3, ban mệnh cho tám người như Đạo Thành, Nhất Như giảo khám tạng kinh, đối chiếu mới cũ, tụ tăng ghi chép” Tam nguyệt sơ tam, mệnh Đạo Thành, Nhất Như đẳng bát nhân, giảo khám tạng kinh, tân cựu tỉ đối, tụ tăng tả lục. Đoạn nói về sách Pháp Số ghi rằng “cuốn Đại Minh Pháp Số, pháp sư Nhất Như, phụng sắc nghiên cứu kinh điển trong Đại tạng, chọn lựa tập hợp lại để biên soạn các mục từ có cùng chủng loại. Đại Minh Pháp Số, Nhất Như pháp sư, phụng sắc thám thảo Đại tạng quần kinh, thái tập loại biên. Ngoài đoạn ghi tả về soạn giả Nhất Như trong hai sách vừa nêu chỉ nói về sách Pháp Số và soạn giả như vậy, ngoài ra, có đoạn ghi rời về chức năng, nhiệm vụ của pháp sư được nhà vua giao chứ không thấy nói gì thêm về năm sinh, năm mất.
Nhưng theo bài tựa của Đinh Phúc Bảo ghi trong lần ấn hành đầu tiên, ông nói sư Nhất Như “là người có tư chất thông minh bẩm sinh lại tinh cần học hỏi, khả năng ghi nhớ tốt. Kinh điển Đại thừa, Tiểu thừa hễ lướt mắt qua là thuộc nằm lòng dường như đã gieo duyên từ tiền kiếp. Xuất gia tại chùa Thiên Trúc Giảng thượng ở Hàng Châu, là đệ tử của pháp sư Cụ Am, được truyền thừa chân chính từ thầy. Rộng thông giáo nghĩa, giảng thuyết hùng biện, sở trường về kinh Pháp Hoa, có trước tác bộ Pháp Hoa Kinh Khoa Chú. Vào niên hiệu Vĩnh Lạc, sắc mệnh biên tu Đại tạng, trong đó sư giữ chức tổng quản công trình, sau thăng giữ chức quản lí tăng đoàn tăng lục ti của Xiển giáo, thị tịch vào tháng 3 năm thứ nhất niên hiệu Hồng Hy 1425, được vua Nhân Tông ban lễ tế tang”. (Theo Trùng khắc Đại Minh Tam Tạng Pháp Số tự).
Trích đoạn sách:
Đệ nhất nghĩa 第一義 Đệ nhất nghĩa
Xuất xứ: Đại Tập Kinh 大集經
Đệ nhất nghĩa tức diệu lí thậm thâm vô thượng: thể tính nó tịch lặng, tính nó rỗng rang dung chứa, không tên gọi không hình tướng, dứt hẳn sự luận bàn, chặt đứt sự tư duy về tướng trạng ấy. Kinh Đại Tập nói: “Lí thậm thân không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt, chân lí đệ nhất nghĩa không vướng vào âm thanh, văn tự 甚深之理不可說,第一義諦無聲字 Thậm thâm chi lí bất khả thuyết, Đệ nhất nghĩa đế vô thanh tự.” tức chỉ cho ý này.
Không vướng vào âm thanh, văn tự ý nói đã lìa khỏi sự ràng buộc của hình thức âm thanh, văn tự
Nhất cái 一蓋Một chiếc lọng; Một cái lọng
Xuất xứ: Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh 維摩詰所說經
Kinh nói: ở thành Tì da li có thanh niên tên Bảo Tích, con của vị trưởng giả cùng với năm trăm thanh niên con của các trưởng giả khác đều cầm chiếc lọng thất bảo đến cúng dường Phật. Uy thần của Phật khiến các lọng báu hợp thành một chiếc lọng che khắp thế giới đại thiên. Tướng trạng dài rộng của thế giới ấy đều hiện trong chiếc lọng ấy. Năm trăm chiếc lọng tượng trưng cho năm ấm, hợp thành một chiếc lọng tượng trưng cho nhất tâm. Hình ảnh này nhằm mục đích hiển bày các pháp năm ấm đều do một tâm này thôi vậy.
 
Nhất đăng 一燈 Một ngọn đèn
Xuất xứ: Hoa Nghiêm Kinh 華嚴經
Đèn có công năng xua tan bóng tối, dùng hình ảnh này để ví cho khả năng xua tan bóng tối phiền não của tâm Bồ đề. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Ví như một ngọn đèn trong nhà tối, bóng tối trăm nghìn năm đều bị xua sạch, ngọn đèn tâm Bồ đề cũng giống như vậy: vào ngôi nhà tâm chúng sinh, lớp lớp bóng đêm bủa vây của phiền não nghiệp chướng trong trăm nghìn vạn ức vô số kiếp đều được xua sạch 譬如一燈,入於暗室,百千年暗,悉能破盡。菩提心燈,亦復入於眾生心室之內,百千萬億不可說刦諸業煩惱種種暗障,悉能除盡 thí như nhất đăng, nhập ư ám thất, bách thiên niên ám, tất năng phá tận. Bồ đề tăm đăng, diệc phục như thị. Nhập ư chúng sinh tâm thất chi nội, bách thiên vạn ức bất khả thuyết kiếp chư nghiệp phiền não, chủng chủng ám chướng, tất năng trừ tận.” vì vậy gọi là một ngọn đèn.

Mua sách Tam Tạng Pháp Số ở đâu

Bạn có thể mua sách Tam Tạng Pháp Số tại đây với giá

499.000 đ
(Cập nhật ngày 24/11/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Tam Tạng Pháp Số PDF Tái bản 2023

Tam Tạng Pháp Số MOBI

Tam Tạng Pháp Số Thích Nhất Như ebook

Tam Tạng Pháp Số EPUB

Tam Tạng Pháp Số full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
yêu thích yêu thích
nhà xuất bản lao động

2016

1120

bìa mềm

1105

Sanzang Dharma Còn được gọi là Đại Minh Pháp Số hay Từ Điển Người Học Phật … là bộ sách giúp người học Phật dễ dàng tìm thấy những lời dạy của Đức Phật dành cho nhiều đối tượng: từ sơ cấp đến cao cấp, Nhất Nhật. Ví dụ như Đạo Thành … thời nhà Minh và một số đại thần khác, do vua biên soạn.

Luật sư Nhật Như Ông là một nhà sư lỗi lạc đã khai sáng, đứng đầu trong 8 vị cao tăng lỗi lạc của Tam Tạng, người đã hoàn thành công trình vĩ đại của nhà Minh – Vĩnh Lạc Đại Điện. Vào năm thứ 17 của triều đại Yongle, Hoàng đế Tuo đã ban hành một sắc lệnh yêu cầu các nhà sư lỗi lạc và các nhà sư lỗi lạc khác biên soạn một bộ “pháp danh” dựa trên kinh Phật.Vì đây là cuốn sách chuyên sưu tầm và giải thích các thuật ngữ Phật học, bắt đầu từ các con số trong Tam tạng kinh điển, nên nó được gọi là Tam Tạng Luật.

nguyên bản Sanzang Dharma Bộ sách gồm 50 quyển, gồm 1555 mục từ, từ “Một tấm lòng” đến “Tám vạn bốn ngàn cửa pháp”. Trong mỗi pháp mục đều được ghi rõ nguồn, giúp người đọc dễ dàng tra cứu và tìm được nguyên văn, tránh được nhược điểm là giấu điển hoặc không ghi nguồn của các học giả Phật giáo thời bấy giờ. Trường hợp có nhiều ý kiến ​​về một mục được đánh số hợp pháp, các quan điểm khác nhau của mỗi trường đều được trích dẫn một cách rõ ràng và cặn kẽ. Trường hợp nguồn gốc của pháp danh khó hiểu, tối nghĩa hoặc khó hiểu, gây nhầm lẫn thì pháp danh được thể hiện bằng ngôn ngữ thuần túy, dễ hiểu. Sắp xếp nội dung của cuốn sách này theo thứ tự tăng dần là một sáng kiến ​​có tính chất thời đại của các nhà từ điển học Trung Quốc, đặc biệt là các nhà nghiên cứu Phật học.

Đến nay, Sanzang Dharma Gần sáu trăm năm tuổi, nó vẫn được nhiều nhà nghiên cứu Phật học hiện đại cho là cách bài trí khoa học và dễ tham khảo nhất.

thông tin tác giả:

Thầy Thích Nhật Như, Cố Kê là trụ trì của chùa Tianzhujiang, do ba ngọn núi trùng tên với nhau nên dựng nên chùa Trung Trang Tianzhujiang Hàng Châu, chùa Trung Sơn Tianzhujiang và chùa Tianzhujiang Hatta. Bây giờ là Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Theo sách “Thích Giám Kế Cổ Lược Tục Tục Tự” của Dai Wenxuanluan và “Hangzhou Zhongtian Bamboo” của Thích Quảng Tấn, năm 1419 có tám pháp sư, trong đó có Nhật Như, Thiên Thế… thờ Vĩnh Lạc và khảo hạch Tam tạng. , so sánh bản cũ và bản mới để hoàn thiện Tam tạng Yongle Beida. Thích Giám Kê Cổ Lục, Quyển 2 chép: “Ngày 3 tháng 3, tám người gồm Đạo Thanh, Nhất Như Giáo, v.v… được lệnh kiểm tra kinh sách, đối chiếu cũ và mới, tập hợp các nhà sư để ghi chép” Đạo. Thanh, nhật nhu, tám người, kinh văn Ôn thi học, tân tân tỷ, đảng tả, lục. Nó được ghi lại trong “Fashu Jing”: “Da Ming Fa Shu, pháp sư, từng người một, cất giữ các bộ kinh trong Tam tạng, và chọn tập hợp chúng lại để biên soạn những mục tương tự. Đại Minh Pháp Không, Nhất Như Shaman, Mồi Phượng đã soạn thảo Đại tạng kinh và biên tập, ngoài phần miêu tả về soạn giả Nhất như hai cuốn sách nói trên chỉ nói về sách Pháp số và các tác giả như vậy, ngoài ra còn có một phần riêng là Về công năng và nhiệm vụ được giao bởi pháp sư. Nhà vua, nhưng không được đề cập. Thêm về năm sinh và năm mất.

Nhưng theo lời tựa được ghi lại trong ấn bản đầu tiên của Đinh Phúc Bảo, ông nói rằng nhà sư Yiyi “là một người bẩm sinh thông minh, siêng năng và ham học hỏi, và có trí nhớ tốt. nhìn thoáng qua, đều là mang theo trong lòng, như là ở kiếp trước Vận mệnh. Hắn trở thành một nhà sư ở Tongta sông Tianzhujiang ở Hàng Châu. truyền bá rộng rãi luật pháp, giảng dạy luật pháp một cách hùng hồn, thông thạo Kinh Pháp Hoa, tác giả bộ “Kinh Pháp Hoa” Biên tập Tam tạng kinh điển, làm tổng quản công trình, sau được thăng làm quản lý Tăng đoàn đời thứ 66. Ngài. qua đời vào tháng 3 năm thứ 1. Vào thời đại Hồng Tây, năm 1425, vua Rentong tổ chức tang lễ ”. (Theo tên của Đại Tạng Đàm Trùng Khánh).

Trích sách:

ý nghĩa đầu tiên ý nghĩa đầu tiên ý nghĩa đầu tiên

Nguồn: Sách hay

Ý nghĩa đầu tiên là chân lý bí truyền: hình thể và bản chất là tĩnh lặng, bản chất là trống không, không tên và không hình tướng, không bàn cãi gì cả, không ái tình.
Cái đó. “Kinh điển vĩ đại” nói: “Thần chú im lặng, thần chú không sửa chữa, và hoàng đế đệ nhất chân chính cũng im lặng.” Đó là chỉ cho ý này.

Không bị cản trở bởi âm thanh, văn bản nói được giải phóng khỏi những ràng buộc của âm thanh và hình thức văn bản

tốt nhất một cái dù che; một cái dù che nắng

Nguồn: Kinh Vimalakirti do Vimalakirti nói

Jing Yun: Có một thanh niên ở thành phố Pidali tên là Bao Tiqi, con trai của giai cấp tư sản, và năm trăm thanh niên và trẻ em tư sản khác, mang theo những chiếc ô bảy báu làm vật cúng dường. đến Đức Phật. Chư Phật và chư thiên vĩ đại đã kết những chiếc ô lại với nhau thành một chiếc ô, che chở cho đại thiên. Điều kiện chung của thế giới đó, dài và rộng, được thể hiện trong chiếc ô đó. Năm trăm chiếc ô tượng trưng cho một năm ấm áp, tạo thành một chiếc ô tượng trưng cho một góc. Bức tranh này nhằm minh họa rằng tất cả các pháp ấm năm đều được sinh ra từ một tâm này.

được đăng nhiều nhất một cái đèn

Nguồn: Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hoa Nghiêm

Đèn có chức năng xua đuổi bóng tối, và hình ảnh này được dùng để mô tả bóng tối mà bồ đề tâm có thể trục xuất khỏi phiền não. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Giống như ngọn đèn trong nhà tối,
Bóng tối trăm ngàn năm đã biến mất, ngọn đèn Bồ Đề Tâm cũng vậy: vào nhà chúng sinh, tầng tối hàng tỉ nghiệp chướng. Một ngọn đèn vào phòng bồ đề thì trăm ngàn năm sẽ tối tăm, ngọn đèn trong lòng cũng tiêu diệt hết, lại vào buồng tim tối tăm, sẽ nói nghiệp báo và phiền não của những người thuộc kalpas tối tăm sẽ được thanh tẩy. , Tất cả đều có thể loại bỏ khả năng thích đăng nhập tốt nhất, tiến vào phòng tối, ám ảnh và hủy diệt hàng nghìn năm. Đèn răng bồ đề, áo quần con cò như thành. Trong các chi của chúng sinh, hàng chục tỷ, tỷ, tỷ, tỷ, tỷ, hàng tỷ nghiệp chướng không kể xiết, phiền não chắc chắn sẽ được tiêu trừ. “Cái gọi là đèn.


image
image
image

Abcland.vn trang thương mại điện tử cung cấp thông tin mới nhất về các dự án bất động sản biệt thự,biệt thự nghĩ dưỡng.. Ngoài ra ban biên tập cũng dành thời gian nghiên cứu biên soạn kiến thức từ nhiều chuyên ngành như tài chính ngân hàng,công nghệ, thủ thuật để gửi đến bạn đọc thông tin hữu ích nhất.
499,000 vnđ

1105

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *