Tin Tức

Thông tư 11/2021/TT-BYT hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin Covid-19 trong trường hợp cấp bách

Thông tư số 11 năm 2021 BYT

Ngày 19/8 năm 2021 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 11/2021/TT-BYT về việc hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 trong trường hợp cấp bách.

Theo đó các vắc xin Covid19 đang được nghiên cứu sản xuất trong nước đã có kết quả về giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng về tính an toàn và khả năng sinh miễn dịch của vắc xin thì sẽ được xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành dựa trên cơ sở ý kiến của các hội đồng chuyên môn.

Đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vắc xin hợp lệ thì thời gian giải quyết cấp phép lưu hành là tối đa 20 ngày.

Nội dung chi tiết Thông tư 11/2021/TT-BYT mời các bạn xem trong file PDF hoặc sử dụng file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Xem thêm:  Guessing là gì
Back to top button