Tin Tức

Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào?

Yếu tố nào giữ vai trò quyết định định đến tồn tại xã hội

Tồn tại xã hội là khái niệm dùng để chỉ sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội. Vậy Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào giữ vai trò quyết định? Tại sao? Đây là câu hỏi rất nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo bài viết của Hoatieu.vn.

Trong tồn tại xã hội yếu tố nào là yếu tố quyết định

1. Tồn tại xã hội là gì?

Tồn tại xã hội là sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội.

Trong những quan hệ xã hội vật chất, thì quan hệ giữa người với tự nhiên và quan hệ vật chất giữa người và người là hai loại quan hệ cơ bản.

2.  Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào?

Câu hỏi: Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào giữ vai trò quyết định? Tại sao?

– Tồn tại xã hội bao gồm các yếu tố chính:

  • Môi trường tự nhiên
  • Dân số
  • Phương thức sản xuất

– Trong số các yếu tố này thì phương thức sản xuất là yếu tố quyết định.

Bởi vì: trình độ của phương thức sản xuất như thế nào sẽ quyết định sự tác động của con người đến môi trường tự nhiên và quy mô phát triển dân số như thế ấy.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Xem thêm:  Câu 2 unit 9 trang 87 sách bài tập (sbt) tiếng anh 9
Back to top button