Top 18 trombone d flat major scale hay nhất 2022

 • Tác giả: www.answers.com

 • Ngày đăng: 29/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 56841 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Trombone/BC Euphonium
  Major scale
  (Going up the scale) (Going back down) (Arpeggio)
  Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb, C, Db, C, Bb, Ab, Gb, F, Eb, Db, F, Ab,
  Db, C, Ab, Gb, Eb
  5 3 1 5 3 1 3 2 3 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3 3 5 3
  The first note (Db) is a half note as is the second Db in the
  scale.
  4/4 |Db, Eb, F,|Gb, Ab, Bb, C,| Db, C, Bb,| Ab, Gb, F, Eb,|Db,
  F, Ab, Db,| C, Ab, Gb, Eb|

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2010-09-29 · What are the notes to the D flat scale on trombone? Wiki User. ∙ 2010-09-30 23:25:21. … Best Answer. Copy. Trombone/BC Euphonium. Major scale (Going up the scale) (Going back down) (Arpeggio)…

 • Xem Ngay

  Xem thêm:  Top 20 tâm vô thường là gì hay nhất 2022
  Back to top button