Top 18 xem diễn biến cơn bão số 13 mới nhất 2022

  • Tác giả: laodongthudo.vn

  • Ngày đăng: 18/1/2021

  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 66464 lượt đánh giá )

  • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

  • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

  • Tóm tắt: Theo dự báo, diễn biến của cơn bão này còn rất phức tạp, hướng di chuyển không ổn định, rất khó dự báo chính xác về khu vực, thời gian, cấp độ bão sẽ đổ bộ. Nhiều khả năng bão số 13 sẽ vào Bắc Trung Bộ và Trung Bộ, trọng tâm là Quảng Ngãi và Hà Tĩnh. Ngườ

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nov 13, 2020 Theo dự báo, diễn biến của cơn bão này còn rất phức tạp, hướng di chuyển không ổn định, rất khó dự báo chính xác về khu vực, thời gian, …… xem ngay

  • Xem thêm:  Top 20 donghun ace instagram mới nhất 2022
    Back to top button