Top 19 cờ nước qatar mới nhất 2022

  • Tác giả: mitadoordn.com.vn

  • Ngày đăng: 6/8/2021

  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 77007 lượt đánh giá )

  • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

  • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

  • Tóm tắt: Qatar Tên Al-Adaam Sử dụng quốc kỳ và hiệu kỳ Tỉ lệ 11:28 Ngày ra đời 9 tháng 7 năm 1971 Cờ và biểu tượng của Qatar, hiển thị trên lối vào của đại Sứ quán Qatar ở Paris Quốc kỳ Qatar (tiếng Ả Rập: علم قطر‎) có tỉ lệ 11:28. Lá cờ màu nâu maroon với …

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jun 24, 2021 Cờ rất giống với lá cờ của nước láng giềng Bahrain, cờ Bahrain có tỷ lệ 3:5, và một màu đỏ thay vì màu nâu của maroon. Quốc kỳ Qatar là lá …… xem ngay

  • Xem thêm:  Top 18 hát với chú ve con karaoke hay nhất 2022
    Back to top button