Top 19 nhân dân tiếng trung là gì hay nhất 2022

 • Tác giả: www.sgv.edu.vn

 • Ngày đăng: 23/1/2021

 • Lượt xem: 64716

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 58906 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Tục ngữ trong tiếng Trung là 俗语 /súyǔ/, là câu nói dân gian ngắn gọn, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt, được vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Jul 13, 2022 · Tục ngữ trong tiếng Trung là gì. Tục ngữ trong tiếng Trung là 俗语 /súyǔ/, là câu nói dân gian ngắn gọn, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt, được vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày. Tục ngữ trong tiếng ……

 • Link bài viết: https://phohen.com/post-detail/tuc-ngu-trong-tieng-trung-la-gi/1592551608

 • Xem thêm:  Top 20 cổng dữ liệu bộ y tế mới nhất 2022
  Back to top button