Top 20 để mở cửa sổ windows ta chọn hay nhất 2022

 • Tác giả: quantrimang.com

 • Ngày đăng: 18/5/2021

 • Lượt xem: 15973

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 92302 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Một điều hiển nhiên nhưng các cửa sổ là phần quan trọng không thể thiếu trong Microsoft Windows. Gần như mọi thứ người dùng thực hiện trong Windows đều liên quan tới một cửa sổ nào đó. Tuy nhiên, nếu tất cả những gì bạn làm với cửa sổ chỉ là mở, đóng và kéo chúng quanh màn hình, dường như bạn đang thiếu sáng tạo một chút.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dec 10, 2011 · Ví dụ, nhấn, Alt + Spacebar + N để thu nhỏ cửa sổ vào thanh tác vụ; nhấn Alt + Spacebar + X để mở tối đa; nhấn Alt + Spacebar + R để phục hồi cửa sổ về kích cỡ trước đó trong khi Alt + Spacebar + C để đóng cửa sổ. Menu này cũng ……

 • Link bài viết: https://phohen.com/post-detail/lam-viec-voi-cua-so-trong-windows—quantrimangcom/1428719603

 • Xem thêm:  What is Mina Protocol? Why is it creating a huge attraction for investors in 2021?
  Back to top button