Top 20 phim đại đường nữ nhi hành tập 1 mới nhất 2022

  • Tác giả: bichill.tv

  • Ngày đăng: 12/5/2021

  • Đánh giá: 2 ⭐ ( 6579 lượt đánh giá )

  • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

  • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

  • Tóm tắt: Đại Đường Nữ Nhi Hành | Court Lady (2021) – Tập 1 Đại Đường Nữ Nhi Hành | Court Lady (2021) Thời Đường, dưới sự cai trị của vị minh quân là Lý Thế Dân. Đất nước đã dần đi vào ổn định, phục hồi được những tàn dư còn lại sau chiến tranh. Con trai của quốc công bấy giờ – Trình Xử Mặc là một người rất có tiếng trong thành Trường An, chàng đã phải lòng Phó Nhu ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.    Sau khi biết Phó Nhu là một người rất lạc quan và có tài, Trình Xử Mặc đã cố gắng để thay đổi con người mình và bắt đầu tầm sư học nghệ. Ban đầu, việc làm này của Trình Xử Mặc chỉ để lấy được trái tim của Phó Nhu, nhưng sau đó Trình Xử Mặc nhìn thấy được vấn nạn hiện tại của đất nước, sự càn quấy của đạo tặc, bạo loạn, buôn lậu và đây chính là những gánh…

  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đại Đường Nữ Nhi Hành Tập 1. Court Lady (2021). Đại Đường Nữ Nhi Hành | Court Lady (2021) Thời Đường, dưới sự cai trị của vị …… xem ngay

  • Xem thêm:  Top 18 ford motors south africa careers hay nhất 2022
    Back to top button