Trường THPT dân lập học phí rẻ tại Hà Nội

HỌC PHÍ MỘT SỐ TRƯỜNG THPT DÂN LẬP Ở HÀ NỘI 2017- 2018

(tạm Thống kê theo website mỗi trường dữ liệu có thể chưa chuẩn)

– THPT Đông Đô 2.000.000

– THPT Văn Lang Hà Nội 1.300.000

– THPT Đại Việt 1.500.000

– THPT Phan Bội Châu 1.600.000

– THPT Trí – Đức 6.000.000

– THPT Bắc Hà 1.500.000

– THPT Hồng Hà 1.750.000

– THPT Nguyễn Văn Huyên 2.000.000

– THPT Lê Thánh Tông 1.400.000

– THPT Hà Thành 1.900.000

– THPT Tạ Quang Bửu 1.980.000

– THPT Hồ Xuân Hương 1.200.000

– THPT Hà Nội 306 Kim Mã 1.300.000

– THPT Phương Nam 1.900.000

– THPT Hoàng Cầu 1.300.000

– THPT Đông Kinh 1.500.000

– THPT Lương Văn Can 1.600.000

– THPT Phan Huy Chú 2.100.000

– THPT Phạm Văn Đồng 2.500.000

– THPT Đinh Tiên Hoàng 2.000.000

– THPT Hồ Tùng Mậu 1.500.000

Nhận xét: mức học phí nhiều trường dân lập còn cao chưa tương xứng với chất lượng đào tạo, trong đó nổi bật chỉ có một số trường tương đối ổn như: Phan Huy Chú, Hoàng Cầu, Văn Lang, Tạ Quang Bửu, Trí Đức…nổi trội là các trường top đầu như: Lương Thế Vinh, Ams…

Xem thêm:  Nhà đầu tư phía Bắc vẫn chuộng second home để vừa nghỉ dưỡng, vừa kinh doanh
Back to top button